Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.andrewbetsiselt.gr ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» με ΑΦΜ 040338091, ΔΟΥ Ε' Πειραιά και έδρα στην οδό Πύργου 31, Τ.Κ. 185 42, Πειραιάς.

Με το παρόν γνωστοποιούνται οι όροι που εφαρμόζονται σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, καθώς και σε αυτούς που πραγματοποιούν αγορές και σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας από την αναζήτηση προϊόντων, την παραγγελία και την αποστολή τους.
 

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστότοπου συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.
 
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 
To ηλεκτρονικό κατάστημα 
www.andrewbetsiselt.gr προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

To ηλεκτρονικό κατάστημα www.andrewbetsiselt.gr στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.
 
 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η εταιρεία μας δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να σας παραδώσουμε τα προϊόντα στον προκαθορισμένο χρόνο παραδόσεως λόγω ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης του καταστήματος, καθώς και τους όρους της συμβάσεως με τον πελάτη, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, με απλή ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα μας (site). Οι νέοι τροποποιημένοι όροι θα ισχύουν από την ανάρτισή τους. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ / ΠΕΛΑΤΗ (NEWSLETTER) 
O χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού ιστότοπου έχει τη δυνατότητα υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) του www.andrewbetsiselt.gr.

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ (LINKS) ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 
Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων το 
ηλεκτρονικό κατάστημα www.andrewbetsiselt.gr δε φέρει οιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται κατ' οποιονδήποτε τρόπο.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.andrewbetsiselt.gr δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής.


Για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/ και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους.

 
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.