ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - TEACHER'S DOWNLOADS

The PDF files below are password-protected.

In order to obtain the password you should contact Andrew Betsis ELT in the email below: 

orders@andrewbetsiselt.gr   

                  

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

Exam Preparation

 

ΚΡΑΤΙΚΟ Level B1-B2

Teacher's Guide

 

ΚΡΑΤΙΚΟ Level C1-C2

Teacher's Guide